Zvolte jazyk

Známý citát říká „Nomen est omen“ neboli “Jméno je osud”. SVT Görlitz je spojován s mnoha jmény a označeními. Některá z nich vám na následujících řádcích představíme. Začneme jmény oficiálními:

  • Označení „Bauart Görlitz“ – typ Görlitz nebo „SVT Görlitz“ navazuje na rychlíkové motorové vozy z předválečné doby, jako například SVT typu Hamburg, Berlin či Köln. Označení Görlitz bylo zvoleno podle místa výroby ve vagonce „VEB Waggonbau Görlizt“ v hornolužickém Zhořelci. Označení předválečných vozů naopak s místem výroby nesouvisí. Tak byly např. části vozu typu Hamburg vyráběny právě ve Zhořelci.
  • Oficiální označení SVT dle systému značení není historicky doloženo. Nicméně hlásky „SVT“ znamenají „Schnellverkehrstriebzug mit Verbrennungsmotor“ – tj. “Rychlíková motorová souprava se spalovacím motorem”. Více info zde (německy): https://de.wikipedia.org/wiki/Baureihenschema_der_Deutschen_Reichsbahn

  • VT 18.16 bylo oficiální označení při zařazení do služby v roce 1963. VT označuje, že se jedná o motorovou soupravu, 18 značí výkon ve stovkách koní. Celkový výkon byl tedy 1800 koní (každý ze dvou motorových vozů dodával 900). Výkon byl později navýšen na 2x1000 koní, označení vlaku zůstalo ale nezměněno. Číslice 16 označovala maximální rychlost soupravy v desítkách km/h – tedy 160 km/h.

 

  • Značení konformní pro výpočetní techniku vyžadovalo od r. 1970 šestimístné číslo a kontrolní číslici. Proto došlo k přeznačení na řadu 175. Po založení společnosti DB AG (po sjednocení drah bývalé NDR a SRN) došlo k opětovnému přeznačení, a sice na řadu 675. Více k tématu v knize od Wolfganga Datha „Die Schnelltriebwagen der Bauart „Görlitz“ (německy).

Tolik k spíše technickým označení. SVT jsou známy i pod libozvučnými názvy vlaků, na jejíchž vozbu byly nasazovány:

  • A neoficiální označení „Srbský expres“ v relaci Berlín – Zhořelec (Zhořelec se nachází v Horní Lužici, kde žijí Lužičtí srbové).

Žádná z celkem osmi souprav neměla „svoje“ jméno tak, jak to známe z dneška. I když byly na jednotlivé spoje nasazována i jiná vozidla, popř. klasické soupravy s lokomotivou, zůstala jména jako např. „Vindobona“ v paměti především v souvislosti s jednotkami SVT Görlitz.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.